Wir über uns - Thông tin về Hội

Được thành lập ngày 22.11.2008 trước nhu cầu bảo tồn và quảng bá văn hóa Việt Nam cũng như thúc đẩy quá trình hội nhập của người Việt, Hội văn hóa Việt nam Nürnberg là một đơn vị pháp nhân độc lập, phi chính phủ, không vụ lợi và phi kinh tế trên cơ sở pháp luật của nước Đức.

Hội hoạt động trong các lĩnh vực xã hội, văn hóa giáo dục  trên nguyên tắc dân chủ và tự nguyện của tấtcả các thành viên. Hội hợp tác cùng làm việc với tất cả các tổ chức hội đoàn và các cá nhân khác. Hội trung lập về chính trị và tôn giáo.

Những mục đích chính và việc sẽ làm đã được ghi trong điều lệ của hội như sau:

Hỗ trợ và thúc đẩy tiến trình hội nhập của người Việt vào cộng đồng nước Đức cũng như Chăm lo bảo tồn và phát triển văn hóa Việt Nam.

Để thực hiện mục đích này, Hội đã và sẽ xúc tiến hoạt động với các đoàn thể, các hiệp hội, các tổ chức cộng đồng cũng như các cơ quan chủ quản trên các phương diện văn hóa, giáo dục v.v...
Hội  tổ chức những sinh hoạt với những nội dung phù hợp ý tưởng và khả năng hội viên trong các lĩnh vực văn hóa, sinh hoạt thanh thiếu niên, hoạt động xã hội, chăm lo sức khỏe, tri thức khoa học v.v...

Những việc làm cụ thể của hội trong thời gian qua như sau: Tổ chức các lễ hội văn hóa, dậy tiếng Việt, võ thuật, thái cực quyền, các nhóm tự giúp đỡ nhau, tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên Việt Nam... 

Việtpunkt, nơi sinh hoạt chính của Hội đã là điểm gặp gỡ quen biết của nhiều người trong các ngày chủ nhật hàng tuần.

Hội đã tham gia rất nhiều các hoạt động văn hóa xã hội của thành phố như tham gia văn nghệ, quầy thông tin và giới thiệu văn hóa dân tộc tại "lễ hội nam thành phố", "ngày mở cửa thành phố", "ngày hội 80 ngôn ngữ nam thành phố" ...

"Ngày văn hóa Việt Nam" tại Südpunkt Nürnberg cùng triể lãm tranh sơn dầu đã được Hội cùng sở văn hóa thành phố tổ chức thành cong. Trong ngày văn hóa Việt Nam này hội đã giới thiệu được những nét lớn của nền văn hóa Việt Nam tới các cộng đồng khác tại đây. 

Ngày văn hóa Việt Nam đã gây nhiều ấn tượng trong lòng người Việt và những người bạn Đức của chúng ta. Hội đã đón nhận được rất nhiều lời khen ngợi của người thăm "Ngày văn hóa Việt Nam".

Tuy vậy tổ chức của hội vẫn rất nhỏ bé để làm những mục đích hội đề ra. Hội cần rất nhiều sự tham gia, giúp đỡ của tất cả mọi người. Đặc biệt với các bạn có nhiều kinh nghiệm hoặc đã được đào tạo trong các lĩnh vực giáo dục, xã hội, sinh hoạt thanh thiếu niên, văn hóa nghệ thuật v.v... hãy đến hội và cùng hội làm những công việc cho chính chúng ta và các thế hệ sau như trong mục đích của hội đề ra.

Hội rất trân trọng đón chờ và cám ơn mọi sự ủng hộ bằng vật chất cũng như sức lực hay tinh thần. Tất cả ủng hộ của các bạn cho Hội là vô cùng quý báu.

Hội văn hóa Việt Nam

09.2010