Nhằm đáp ứng yêu cầu của cộng đồng người Việt tại Nürnberg và vùng phụ cận, Hội văn hóa Việt Nam mới mở thêm lớp dạy tiếng Việt cho các cháu, vậy các gia đình nào có nhu cầu cho con em học tiếng Việt và văn hóa Việt xin liên lạc đến hội để đăng ký tham gia. 

 

Mọi chi tiết liên lac:

Hội Văn Hóa Việt Nam Nürnberg, Postfach: 810209, 90247 Nürnberg

Hoặc điện thoại: 0911/71517188 (gặp anh Trường Sơn)