"Chúng cháu là người Việt!" Với mục giữ gìn văn hóa Việt Nam cho các thế hệ sinh ra và lớn lên ở đây Hội văn hóa Việt Nam đã tổ chức các lớp học tiếng Việt ngay từ ngày thành lập. Cho tới nay Hội đã tổ chức tốt nghiệp một khóa học tiếng Việt ở trình độ A2 và đang duy trì hai lớp tiếng Việt với các lứa tuổi khác nhau. Ngoài việc tổ chức dạy tiếng Việt là các khóa học múa hát, cùng vui chơi, giúp đỡ học bài....Nhu cầu học tiếng Việt của các cháu ở Nürnberg ngày càng nhiều. Các cháu người Việt rất yêu tiếng Việt và văn hóa Việt Nam. Các cháu lớn mặc dù không học tiếng Việt nữa nhưng sau thời gian học ở Hội vẫn thường xuyên tới Hội tổ chức những sinh hoạt văn hóa lành mạnh như một điểm gặp gỡ.

Việc tổ chức dạy tiếng Việt cho các cháu luôn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức. Để duy trì tới hôm nay là một cố gắng rất lớn của anh chị em giáo viên tiếng Việt. Hội VHVN Nürnberg rất ghi nhận điền này. Nếu không có sự đóng góp nhiệt huyết của anh chị em giáo viên thì các cháu không thể có được những lớp học như hiện nay. Để tiếp tục duy trì các lớp học tiếng Việt cũng như nơi sinh hoạt văn hóa cho các cháu Việt Nam hiện nay ở Nürnberg  Hội cần ngay. 

 

Giáo viên tiếng Việt

cho các khóa học cũng như sinh hoạt của các cháu tại Việtpunkt vào các ngày chủ nhật hàng tuần theo lịch của học sinh ở Bayern. 

Bạn đã qua làm việc trong ngành sư phạm, rất yêu mến, kiên trì làm việc với các cháu và sẽ quyết tân cùng chúng tôi dạy văn hóa Việt Nam cho các thế hệ trẻ ở đây.

Bạn sẽ được tiếp xúc với các cháu người Việt và các đồng nghiệp dễ thương khác. Bạn sẽ có điều kiện học hỏi và trao đổi kinh nghiệm sư phạm trong ban giáo dục của hội. Bạn sẽ vui mừng nhìn thấy thành quả của mình khi làm việc với các cháu.

Xin hãy tới ngay cùng chúng tôi!

Niềm say mê của bạn sẽ nhân lên khi tới thăm các cháu tại Việtpunkt!

 

Việtpunkt: Chủ nhật 10:00-16:30 theo lịch học ở Bayern, Tầng một  Pillenreutherstr. 147, 90459 Nürnberg

U-Bahn: Frankenstr. Cửa ra Sperberstrasse